Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1 Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de klant nog een bevestiging per e-mail. Het kan gebeuren dat een artikel niet op voorraad is. Volgens de wet kopen op afstand, bedraagt de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is stelt Creamina.nl de koper hier tijdig van op de hoogte en bied de koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Een elektronisch voorstel door koper voor een nieuwe leverdatum zal door elektronisch worden bevestigd. Zolang Creamina.nl niet heeft bevestigd heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

 

1.2 Wij streven ernaar om het product binnen 1 week te versturen. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

1.3 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

 

2.0 Verzending

 

2.1 Creamina.nl is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van onjuiste gegevens die door klanten worden verstrekt. Eventuele extra kosten die hierdoor gemaakt moeten worden, zullen aan de koper worden doorberekend.

 

3.0 Overeenkomst

 

3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

4.0 Garantie bepaling

 

4.1 Creamina.nl garandeert dat de goederen bij verzending aan de afgesproken kwaliteit voldoen. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, deovereenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

5.0 Prijzen

 

5.1 Kennelijke typefouten worden voorbehouden. Creamina.nl kan deze altijd en naar eigen inzicht aanpassen. Creamina.nl bevestigt iedere bestelling met een factuur via e-mail. De prijzen hierin zijn definitief. Kijk voor u koopt eerst goed naar de aangeboden prijs & service.

 

5.2 Al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

Powered By OpenCart
Creamina © 2019